Детска вокална група за народни песни

Набираме деца за Детска вокална група за народно пеене, най-новия проект на Фолклорен Ансамбъл „Българани”. 
Изисквания:
Талантливи деца на възраст от 7 до 11г;
Прослушването ще се проведе на 15.03.2017г от 17ч в Кино-театър „Освобождение”. Зала №5;
Кандидатът (детето) подготвя пожелание една народна песен; 

Нашите цели са: 
-Стимулиране на желание и интерес за занимания с музикалното изкуство. 
-Създаване на емпатия между детето и музиката.
-Възпитание в дух на съпричастност и любов към българската
традиция и култура в музикалната практика;
-Формиране и развитие на музикално-изпълнителски и слушателски умения;
- създаване, разпространяване и запазване на българския фолклор;
-Формиране на основните музикални способности;

Очаквани резултати:
- откриване на талантливи деца и създаване благоприятни условия за тяхното индивидуално развитие;
- Обогатяване на музикалната култура на децата, развиване на техния музикален и художествен вкус;
- Развитие и усъвършенстване на мелодичен слух, метроритмичен усет, ладов усет, сензитивност към музиката. 
- Усъвършенстване знанията и уменията за пеене;
- Разгръщане творческия потенциал на учениците;
- Анализ на творчески идеи и решения за самостоятелни изяви, концерти и конкурси;
- Преодоляване на сценична треска;

Вашето дете ще бъде обучавано от опитен музикален педагог – Екатерина Костадинова, която е ръководител на Хор за народни песни към Фолклорен Ансамбъл „Българани”.
Месечна такса: 30лв., 
Репетиции: всяка сряда от 17ч до 18:30ч

За записвания: 
тел: 0887822548
тел: 0898746166
e-mail: bulgarani@bulgarani.com
http://bulgarani.com/bg/виж всички >>